Directores/as
Ollo de vidrio
Volve atrás

16 de decembro (trailer)

Ver directores/as

[GAL]

LOGLINE
Sábado. Cae a noite. O balón móvese rápido dun lado a outro. Os corpos buscan introducirse nos ocos que deixa a defensa. Lucía, vintecinco anos, sae de adestrar a balonmán e vai a buscar ao seu irmán baixo as luces dunha cidade que cree coñecer.

INFO
Título: 16 de decembro
Natureza: Curtametraxe de ficción
Duración: 14.00
Xénero: Drama
Ano: 2019
País de produción: Galicia, España
Versión Orixinal: Galego & Castelán
Son: Dolby Dixital 5.1

Director: Álvaro Gago
Produción: Ringo Media & Sombriza Films
Distribución: Marvin&Wayne

NOTA DE DIRECIÓN
Atopei a forza para erguer este proxecto no tema elixido. Queimábame dentro, cheo de urxencia e rabia. Doíame o estómago, aínda doe. E vomitei. So entón apareceu a razón e decateime de que ’16 de decembro’ non só me brindaba a oportunidade de participar activamente na defensa das miñas conviccións, senón que tamén me concedía o espazo para explorar diversas vías de investigación ligadas ao fílmico e ao humano abertas en anteriores proxectos. A inesgotable busca que nos move a todos.

Sen ánimo de atopar ningún tipo de perfección, ‘16 de decembro’ permitiume continuar indagando nas dificultades dos individuos para relacionarse cos espazos, na eficacia da suxestión no canto da exposición, na suma de autenticidade e poesía como fórmula para atraer ao espectador sen renunciar á honestidade, na idea de que a verdadeira narrativa está nos rostros e corpos dos personaxes, ou na dobre relación identificación – distancia, observar e estar ao mesmo tempo.

‘16 de Decembro’ non pode ser, pero é, e temos que seguir expoñéndonos a elo, mirarnos directamente aos ollos, reflexionar e actuar. Dixo Simone de Beauvoir que a existencia precede á esencia, porque a esencia a construímos coas nosas accións. Non estamos determinados por natureza. Somos responsables dos nosos actos. Sinto que teño a obrigación de protestar contra todas as formas de opresión. Facer esta película era a miña responsabilidade como cineasta e como cidadá.

’16 de decembro’ leva implícito un desexo de liberación.

LIGAZÓNS DE INTERESE
Trailer: vimeo.com/338829109
Behind the Scenes: vimeo.com/331935770

REDES SOCIAIS
Instagram: @16decembro_film
Facebook Ringo Media: /ringomediabcn

© Ringo Media & Sombriza Films 2019

[ENG]

LOGLINE
Saturday. Night falls. The ball moves quickly from one place to another. Bodies trying to find the weak spots between the defense. Lucia, a twenty-five year old girl, leaves her handball training to pick up her brother under the lights of a city she thinks she knows.

INFO
Original Title: 16 de decembro
English Title: 16 December
Nature: Fiction Short Film
Duration: 14.00
Genre: Drama
Year: 2019
Country: Galicia, Spain
Language of the OV: Galician & Spanish
Sound: Dolby Digital 5.1

Director: Álvaro Gago
Production: Ringo Media & Sombriza Films
Distribution: Marvin&Wayne

CAST
Cris Iglesias
Javier Valcarce
Fran Pérez
Diego Abad
Ruth Bent
Martín Duplá

CREW
Alvaro Gago. Writer/Director/Producer
Mireia Graell. Producer
Silvia Fuentes. Production Manager
Lucia C. Pan. Director of Photography
Jorge Basterretxea. 1st AC
Lorena Vilas. 1st AD
Carla Pérez. Script
Alba Aguiar. Art Director
Uxía Vaello & Beatriz Méndez. Costume Designer
Sonia García. Make up & Hair
Ricardo Saraiva. Editor
Pedro Vilas. DIT
Xavier Souto. Sound Recordist
Sound Troop & Sound Cuts. Sound Postproduction
Xavier Bértolo. Music
Leticia T. Blanco. Grading
Ariadna Silva. Stills Photographer

DIRECTOR’S STATEMENT
I found the strength to build this project on the chosen theme. It was burning inside me, full of urgency and anger. My stomach ached, stills does. I vomited the narrative outline. Then started to use reason, and found that ‘16 de decembro’ wasn’t just giving me the chance to actively be a part of what I believe in, but was also allowing me to travel through a wide range of filmic research paths opened in my previous projects.

With no intentions of finding any kind of perfection, I was able to further explore the effectiveness of suggesting instead of showing, the fruitfulness of bringing authenticity and poetry together as one formula to attract au- diences without giving up on honesty, the idea that the true narrative is found within the faces and bodies of the characters and the power of the double relation ‘identification – distance’, to observe and be at the same time.

‘16 de decembro’ cannot happen, but it does and we have to continue to expose ourselves to it so as to reflect and act upon it. We build the essence with our actions, we are not determined by nature and we are responsible of our acts. I feel the duty to protest against all forms of oppression and making this film was my responsibility as a filmmaker and a citizen.

Integral to ‘16 de decembro’ is a desire for liberation.

LINKS OF INTEREST
Trailer: vimeo.com/338829109
Behind the Scenes: vimeo.com/331935770

SOCIAL MEDIA
Instagram: @16decembro_film
Facebook Ringo Media: /ringomediabcn

Equipo

Produción
Mireia Graell, Álvaro Gago
Dirección
Álvaro Gago
Guión
Álvaro Gago
Edición
Ricardo Saraiva