Directores/as
Ollo de vidrio

Gonzalo Caride (Vigo, 1983).
Con 25 anos emigrou a Nova York (Estados Unidos) onde estudiou un máster en dirección e dirección de fotografía.
Dende entón traballou nos Estados Unidos, Reino Unido e Polonia.
No 2012 escribiu e dirixiu a súa primeira curtametrxa, "October" en habla rusa e rodada en Polonia.
Actualmente reside en Vigo (Galicia) onde está a traballar na súa segunda curta: "El Cubo de Rosa".

Gonzalo Caride (Vigo, 1983).
Con 25 años emigró a Nueva York (Estados Unidos) donde estudió un máster en realización y dirección de fotografía.
Desde entonces ha trabajado profesionalmente en los Estados Unidos, Reino Unido y Polonia.
En el 2012 escribió y dirigió su primer cortometraje "October" en habla rusa y rodado en Polonia.
Actualmente reside en Vigo (Galicia) donde está trabajando en su segundo cortometraje: "El Cubo de Rosa".

Gonzalo Caride (Vigo - Galicia. 1983)
At the age of 25 he moved to New York (United States) to study a master in Directing and Direction of Photography.
Since then he has developed his career in the United States, United Kingdom and Poland.
In 2012 he wrote and directed his first short film "October" that he shot in Poland in Russian language.
Now he lives in Vigo (Galicia) where he's working in his second short film: "El Cubo de Rosa"

Filmografía

Videoclip / Music Videos:

“Awakening” (2011) 4min
“Dragons Theme” (2011)
“Moment Without Interval” (2011)

Experimental Video:

“The Universe – Origins – A Video Feedback Tryptic” (2011)

Curtametraxe / Cortometraje / Shortfilm:

“October” (2012) 12min

Ponte en contacto
con Gon Caride