Directores/as
Ollo de vidrio

Área de prensa

CREA, Asociación galega de profesionais da dirección e realización, fundada no ano 2002, é unha asociación profesional sen ánimo

de lucro, que ten como obxectivo a defensa dos intereses dos directores/as e realizadores/as do sector audiovisual en Galicia.

CONTÁCTANOS