Peter Greenaway

O cine desta época está morto, acabado. A idea de que o cine é un conto de fadas infantil non é boa nin suficiente. Precisamos algo mellor.

Compartir