Kathryn Bigelow

Se existe algunha reticencia a que as mulleres fagan cine, eu prefiro ignorala por dúas razóns: non quero cambiar de xénero nin quero deixar de facer cine.

Compartir