François Truffaut

Hai dúas clases de directores: os que teñen en conta o público cando pensan e realizan as súas películas e os que prescinden del. Para os primeiros, o cine é unha arte do espectáculo; para os segundos unha aventura individual.

Compartir