Andréi Tarkovski

Non quero actores lendo o guión. Como poden actuar con sinceridade se saben desde a primeira escena que morren na última? Iso implica que todo o que sucede entre a primeira e as últimas escenas é falso.

Compartir