Alfred Hitchcock

Nun documental, os obxectos principais foron creados por Deus. Nunha película, o director é Deus, el crea a vida.

Compartir