laboratorios CREA

Moitos dos socios/as de CREA imparten cursos de formación: dirección, guión, dirección de actores, formatos (series, webseries, videoclips), etc.
Por iso desde a asociación decidimos preparar un catálogo que recompile a información desas propostas, e presentarllo ás distintas institucións, escolas e centros de formación en xeral para que, en caso de estar interesados, poidan poñerse en contacto directamente cos socios.