Logotipo Creatividade Galega

convenio con  Creatividade Galega

Trátase dun acordo marco con tres obxectivos iniciais, que senta as bases dunha relación a longo prazo entre nós e Creatividad e Galega, na que se seguirá profundando e traballando:

Intercambiar as actividades que organicemos cada un de nós para poder ser compartidas.
Ofrecer descontos económicos vantaxosas aos socios da outra parte para participar nas diferentes actividades de formación e profesionais organizadas por cada unha das entidades.
Potenciar as canles de comunicación entre ambas organizacións co fin de que as actividades profesionais desenvolvidas por elas coñézanse e difundan pola outra parte a través dos seus medios habituais (web, newsletter, redes sociais…)

A través da firma deste convenio, buscamos establecer sinerxias e fomentar o networking con outras entidades coas que teñen relación os profesionais do audiovisual e a creatividade publicitaria en Galicia.

colaboración con escolas de audiovisual

Nos anos pasados, CREA asinou un convenio coa Fundación TIC de Lugo, polo que os alumnos desta escola reciben unha serie de charlas, cursos, seminarios e titorías impartidos por membros da asociación.

O obxectivo é apoiar a formación dos futuros creadores e establecer un contacto directo entre estudantes e moitos dos profesionais máis destacados do sector; un obxectivo que esperamos ampliar a máis centros de formación por toda Galicia.