Comision-Europea

A Comisión Europea abre período de consulta para definir o apoio ao cine

Recentemente a Comisión Europea abriu un período de debate para definir a súa política de axudas ao cine.
Esta consulta está aberta ata o vindeiro  día 28 de maio, e convidase a todos os cidadáns, empresas e colectivos que o desexen a enviar a súas achegas para axudar a deseñar esta liña de axudas para os vindeiros anos, tras o remate dos anteriores programas o pasado 31 de decembro de 2012.

Existe un borrador de traballo que podemos descargar en castelán nesta web, na que ademais atoparemos documentos relacionados co tema e moita máis información.

Cabe destacar que a proposta en forma de borrador prevé axudas nun maior ámbito de actividades e e durate todo o proceso creativo. Tamén se suliña o principio de subsidiariedade para a política cultural e o respecto dos principios do mercado interior, ademáis prevese elevar o nivel máximo de intensidade de axuda para as producións transfronterizas e contémplase a protección do patrimonio cinematográfico e o acceso ao mesmo.

Non deberíamos de deixar escapar esta oportunidade para facer chegar as nosas ideas,  xa que desgrazadamente o feito de abrir un período de debate aberto non é a norma.

Toda a información na web: Assessing State aid for films and other audiovisual works

Compartir